• 30

  Jun

  WaniTa Itu Laksana BinTang di Langit yang Menerangi KegeLapan

  Senyumanmu kepada saudaramu adaLah sedekah. BiLa engkau merasakan hidupmu menderita MohonLah pertoLongan kepada Sang Esa Yang Mahakuasa   Seorang musLimah yang saLehah adaLah yang bersikap baik kepada suaminya dan seLaLu menaatinya seteLah ketaatannya kepada ALLah. RasuLLah s.a.w memuji wanita seperti ini dan menjadikannya sebagai wanita ideaL yang harus dipiLih oLeh LeLaki. TerLihat, ketika seorang sahabat bertanya, ” Istri yang bagaimana yang paLing baik?” RasuLLah menjawab, ” Istri yang menyenangkan jika suaminnya meLihatnya, yang tat jika suaminya memerintahkannya dan tidak membantahnya dan tidak membeLanjakan harta untuk haL2 yang tidak disukai suaminya.” Syahdan, ketika firman ALLah, ” Mereka yang menimbun emas dan perak.” (QS. At-Taubah:34)
 • 27

  Jun

  Dengan MenjaDi SeoRang MusLimah, Engkau SuDah BahaGia...

  “ALLah pasti akan mendatangkan keLapangan seteLah kesempitan datang menerpa” BiLa engkau putus asa, hanya karena beLum mendapatkan jaLan keLuar, Engkau kemanakan ALLah dan kemahakuasaan-Nya???   Setiap musibah yang menimpamu karena keteguhan dijaLan ALLah, atas seizin-Nya akan menjadi penebus dosa. BergembiraLah dengan kabar yang tersurat daLam sabda RasuLLah saw ini: ” ApabiLa seorang perempuan taat kepada Tuhannya, mendirikan shaLat Lima waktu (yang menjadi kewajibannya), menjaga kehormatannya, maka ia akan masuk surga Tuhannya.”   Semua itu mudah bagi mereka yang mendapat kemudahan dari ALLah. Maka, LaksanakanLah amaLan2 yang muLiatersebut untuk bekaLmu menghadap Tuhan Yang Maha Pengasih keLak dan demi kebahagianmu di dunia dan akhirat. TaatiLah syaria
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post